Trygg partner från start till mål

Behöver du hjälp med stål? Välkommen till en certifierad och engagerad stålbyggare som brinner för att skapa.

Byggnadssmide och stålkonstruktioner

På ABC Stål skapar vi alla sorters konstruktionslösningar i stål. Från stora komplexa stålkonstruktioner till små fina smidesarbeten som binder ihop helheten. Vi tillverkar, levererar och monterar. Oberoende av bransch och behov.

Aktuellt i korthet

Verksamheten pågår ständigt och nya projekt tar vid där andra slutar. För att du ska kunna ta del av information som eventuellt kan intressera dig, så samlar vi här lite nyheter om sådant som sker hos oss.

June 3, 2024

Arbete för Stockholms nya sorteringsanläggning

Stockholm Vatten och Avfall driver förser 1,5 miljoner stockholmare med dricksvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Nu bygger man ”Resursutvinning Stockholm” – en helt ny sorteringsanläggning för att fastigheter som hittills inte kunnat sortera matavfall nu ska kunna göra det. På uppdrag av Sveab ska ABC Stål tillverka och montera en avfallstrumma, konsolsystem, slitplåt och en gångbro för projektet.

north_east
May 31, 2024

Två nya ansikten på ABC Stål

Ja, nu välkomnar vi glatt två nya ansikten till ABC Stål: Johan Enbuske och Jesper Gröndahl. Johan möter du i form av ny arbetsledare, medan Jesper är specialiserad på stålhallar. Varmt välkomna båda två!

north_east
May 23, 2024

Överbyggnad för kabelkanal i Käppala

Avloppsreningsverket och resursutvinningsanläggningen Käppalaverket renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Ett stort arbete pågår med att bygga om och uppgradera anläggningen för att både möta skärpta reningskrav och öka kapaciteten. På uppdrag av Sveab ska ABC Stål konstruera en överbyggnad för att täcka en kabelkanal nere i berget på Käppalaverket.

north_east
May 15, 2024

Specialsmide till Torpgläntan

Det kommunala bolaget SISAB bygger nu Framtidens Förskola i Skärholmen: Torpgläntan. Bygget startar efter rivning av tidigare förskolebyggnader, som var alltför slitna för fortsatt verksamhet. I samband med projektet har Söderby Entreprenad gett ABC Stål ett nytt uppdrag som omfattar tillverkning och montage av specialsmide i form av skärmtak, solavskärmningar och trappa till förskolan. Skolverksamheten förväntas starta igen efter sommaren 2025.

north_east
April 4, 2024

Avväxlingssmide för takrenovering vid ombyggnation av skola

När Sisab nu fortsätter arbetet med att renovera skollokalerna i Enskedekvarteret Drivhuset, så ger entreprenören Bygg R1 förnyat förtroende till ABC Stål i form av avväxlingssmide för takrenoveringen. Skolan består av en rad huskroppar och under renoveringens andra etapp kommer vi att arbeta med hus C. Hela projektet beräknas stå klart lagom till höstterminens start 2025.

north_east
January 31, 2024

Stål till ny avloppstunnel i Stockholm

ABC Stål har kontrakterats för att bygga stålkonstruktioner åt YIT, som på uppdrag av Stockholm Vatten bygger ny avloppstunnel i huvudstaden. Avloppstunneln går genom både berg och vatten och ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening.

north_east

Trygg partner

Det är viktigt för oss att du som kund upplever oss som den trygga samarbetspartner vi vill vara. På samma sätt vill vi vara en trygg arbetsgivare för våra medarbetare. Därför lägger vi stor vikt vid värden som transparens, dialog, ärlighet och gemenskap. Det ska kännas tryggt och schysst. För alla parter.

Garanterad kvalitet och säkerhet

Som beställare är det viktigt att säkerställa att arbeten och produkter lever upp till alla de krav som ställs på kvalitet och säkerhet. ABC Stål har självklart alla certifikat som krävs för trygga stålarbeten.

Varför stål?

Stål är ett fantastiskt material. Det är formbart, solitt och slitstarkt – och fungerar bra i kombination med andra material. Stålkonstruktioner är också anpassningsbara, kräver minimalt underhåll och ofta mycket kostnadseffektiva. Det ger dig som jobbar med funktion och design stor flexibilitet.

Mer om vad vi gör

Jobba på ABC Stål

Brinner du för att skapa i stål? Vill du bli en del av vår gemenskap? Vi är alltid öppna för nya engagerade och ansvarstagande medarbetare. Oavsett om du vill jobba på kontoret, i verkstaden eller ute i fält.

För dig som vill se cirkulärt på framtiden

Stål är världens mest återvunna konstruktionsmaterial. Det kan återanvändas om och om igen, utan att kvaliteten försämras. Det är också enkelt att separera stål från andra metaller, vilket är väsentligt i en cirkulär ekonomi.

Mer om vad vi gör