Stålhallar

Varför en stålhall? Kanske för att det är en flexibel, stabil och kostnadseffektiv byggnadstyp som kan användas till det mesta…

Obegränsade användningsområden

Med stålramar som bär upp stålbeklädda väggar och tak – och alla möjligheter att inreda (eller inte) – är stålhallens flexibilitet enorm. Idrottsanläggningar, kontor, flygplatshangarer och kommersiella byggnader som stormarknader och köpcentrum är bara några exempel på användningsområden. Hur ser dina behov ut?

En stålhall löser det mesta

Kanske planerar du för ett nytt lager- och logistikcentrum? Kanske vill du skapa rum för en ny industri- eller produktionsanläggning? Kanske jobbar du inom jordbrukssektorn och behöver skapa plats för maskiner, grödor eller djur? Oavsett vilket brukar det mesta kunna lösas med en stålhall. De är lätta att anpassa för olika användningsområden. Och lätta att anpassa om behoven förändras över tid.

Fler fördelar

Utöver flexibiliteten finns en rad andra anledningar till att så många väljer att bygga stålhallar. Det går till exempel snabbt att bygga en stålhall. Stål är också ett starkt och hållbart material, vilket leder till låga underhållskostnader. Dessutom är materialet brandsäkert, stål brinner ju inte. Och så byggs de till största delen av återvunnet material, som kan återvinnas igen vid eventuell avveckling.

Så skräddarsytt du vill

Eftersom vi genomför allt från ritningar och konstruktionsberäkningar till markarbeten och montering, kan vi också skräddarsy konstruktioner som verkligen kan möta dina behov och arbeta på sätt som passar dig. Kanske vill du att vi jobbar utifrån en färdig ritning? Kanske vill du att vi tar ansvar för allt från offert och projektering till färdig hall? Du väljer själv hur du vill använda oss.

Funderar du över stålhallar?

Utan att veta om det är något för dig är här några stora fördelar med stålhallar:
 • check
  Snabbt och kostnadseffektivt
 • check
  Stor designmässig flexibilitet
 • check
  Öppna ytor utan behov av pelare
 • check
  Minimala underhållsbehov
 • check
  Återvinningsbart material

Några genomförda uppdrag