Aktiv projektstyrning i kulturmärkt industrimiljö

Dikesrenen

När fastighetsägaren JSR Fastigheter skulle utveckla en av sina fastigheter i Västberga industriområde föll valet på ABC Stål. Fastigheten bestod av två skilda delar och uppdraget handlade om att bygga ut och bygga ihop de två delarna, varav en är kulturmärkt, med en tillbyggnad.

Med 3D-teknik till hjälp för att länka samman två skilda världar

För att kunna bygga samman de två fastigheterna på bästa sätt tog vi hjälp av 3D-teknik. Vi skannade av befintliga byggnader och skapade sedan en 3D-modell av den aktuella miljön, allt för att kunna anpassa tillbyggnaden på bästa sätt. Efter projektering fortsatte arbetet i form av grundläggning med platta på mark och platsgjuten sockel, stålstomme, väggar, tak, portar och fönster.

I Dikesrenen 12 huserar idag Cramo, ett av Sveriges och Europas största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. Fastigheten ägs nu av Stenhus Fastigheter.

Entreprenadform

ABT06

Omfattning

Plats

Västberga