Aktuellt

Industrihallar, butiker och kyrkor. Stora balkar av stål genom små hål. Ja, här finns nyheter om både det ena och det andra.

Nyheter i korthet

Verksamheten pågår ständigt och nya projekt tar vid där andra slutar. För att du ska kunna ta del av information som eventuellt kan intressera dig, så samlar vi här lite nyheter om sådant som sker hos oss.

June 3, 2024

Arbete för Stockholms nya sorteringsanläggning

Stockholm Vatten och Avfall driver förser 1,5 miljoner stockholmare med dricksvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Nu bygger man ”Resursutvinning Stockholm” – en helt ny sorteringsanläggning för att fastigheter som hittills inte kunnat sortera matavfall nu ska kunna göra det. På uppdrag av Sveab ska ABC Stål tillverka och montera en avfallstrumma, konsolsystem, slitplåt och en gångbro för projektet.

north_east
May 31, 2024

Två nya ansikten på ABC Stål

Ja, nu välkomnar vi glatt två nya ansikten till ABC Stål: Johan Enbuske och Jesper Gröndahl. Johan möter du i form av ny arbetsledare, medan Jesper är specialiserad på stålhallar. Varmt välkomna båda två!

north_east
May 23, 2024

Överbyggnad för kabelkanal i Käppala

Avloppsreningsverket och resursutvinningsanläggningen Käppalaverket renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Ett stort arbete pågår med att bygga om och uppgradera anläggningen för att både möta skärpta reningskrav och öka kapaciteten. På uppdrag av Sveab ska ABC Stål konstruera en överbyggnad för att täcka en kabelkanal nere i berget på Käppalaverket.

north_east
May 15, 2024

Specialsmide till Torpgläntan

Det kommunala bolaget SISAB bygger nu Framtidens Förskola i Skärholmen: Torpgläntan. Bygget startar efter rivning av tidigare förskolebyggnader, som var alltför slitna för fortsatt verksamhet. I samband med projektet har Söderby Entreprenad gett ABC Stål ett nytt uppdrag som omfattar tillverkning och montage av specialsmide i form av skärmtak, solavskärmningar och trappa till förskolan. Skolverksamheten förväntas starta igen efter sommaren 2025.

north_east
April 4, 2024

Avväxlingssmide för takrenovering vid ombyggnation av skola

När Sisab nu fortsätter arbetet med att renovera skollokalerna i Enskedekvarteret Drivhuset, så ger entreprenören Bygg R1 förnyat förtroende till ABC Stål i form av avväxlingssmide för takrenoveringen. Skolan består av en rad huskroppar och under renoveringens andra etapp kommer vi att arbeta med hus C. Hela projektet beräknas stå klart lagom till höstterminens start 2025.

north_east
January 31, 2024

Stål till ny avloppstunnel i Stockholm

ABC Stål har kontrakterats för att bygga stålkonstruktioner åt YIT, som på uppdrag av Stockholm Vatten bygger ny avloppstunnel i huvudstaden. Avloppstunneln går genom både berg och vatten och ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening.

north_east
September 27, 2023

Tre nya uppdrag för Bygg R1

ABC Stål har fått förtroendet av Bygg R1 att medverka som underentreprenör i tre aktuella projekt för SISAB. Uppdragen gäller bland annat stomsmide till renoveringen av Solbergaskolan i Hägersten, 46 solavskärmningar till en förskola på Nyängsvägen i Bromma och avväxlingar till Drivhuset, Hus C i Stockholm.

north_east
September 19, 2023

Mönstrat broräcke i Kista för Stockholms stad

ABC Stål har fått i uppdrag att tillverka och montera ett smidesräcke till en gångbro vid tunnelbanestationen intill Kista galleria. Smidesräcket kommer att drygt 70 meter långt och med fyllning av stansad rostfri plåt som skapar ett perforerat mönster. Slutkund är Stockholms stad.

north_east
May 15, 2023

Nybyggnation av stålhall i Västberga i Stockholm

ABC Stål har fått ett nytt uppdrag av Stenhus Fastigheter. Uppdraget gäller nybyggnation av stålhall till “tätt hus” med Paroc-montage och takplåt samt portar och dörrar, även takanslutningar till närliggande fastigheter. Beläget i Västberga i Stockholm.

north_east
October 21, 2022

Specialsmide till förskola på uppdrag av Söderby Entreprenad

ABC Stål har fått ett nytt uppdrag för Söderby Entreprenad. Uppdraget gäller specialsmide till barnvagnsförråd fönsteromfattningar, skärmtak och interntrappa till Framtidens Förskola på Torögatan i Farsta. Slutkund är SISAB.

north_east
October 20, 2022

Bullerskärm och stomme till växtvägg i Danderyd

Nässelgrundet kommer på uppdrag av Danderyds kommun att ersätta bullerskärmarna längs Enebybergsvägen. ABC Stål har valts som underentreprenör för att tillverka stålstolparna liksom en växtvägg av Cortenstål.

north_east