En stålbyggare för entreprenörer

Vi hjälper dig att ta vara på stålets alla möjligheter. Oavsett om du är byggare, fastighetsägare, arkitekt eller konstruktör.

Inga krusiduller

Det ska vara enkelt att jobba med ABC Stål. Att vi är kompetenta och kan vårt jobb hoppas vi att du ser som en självklarhet. Men vi lägger även stor vikt vid värden som transparens, dialog, god framförhållning och närvarande arbetsledning. Vi vill vara en trygg och bra samarbetspartner.

Det är viktigt att kunna prata med varandra

Byggprojekt blir alltmer komplexa, många leverantörer ska samordnas, planer ändras och tidspressen är ofta stor. Det kan vara en stor utmaning att hålla budget och leverera med kvalitet. Det vet vi. Men vi vet också att vi, genom att prata med varandra och tänka proaktivt, brukar lösa det mesta som kan dyka upp längs vägen. Det är nog ett skäl till att så många av våra kunder troget återvänder.

Självklart certifierade

ABC Stål har alla certifikat som krävs för att CE-märka våra arbeten. Vi har såväl SS-EN 1090-1 som utförandeklasserna EXC1, EXC2 och EXC3. CE-märkningen och de olika certifieringarna finns för att säkerställa att konstruktioner uppfyller grundläggande krav på såväl teknik och kvalitet som hälsa, miljö och säkerhet. Regelverken omfattar allt från materialval, dimensionering, svetsning, montering och mekanisk bärförmåga till funktion vid användning och beständighet under den tänkta livstiden. Det ska helt enkelt vara tryggt att anlita en certifierad stålbyggare.

Från smått till storskaligt

När företaget bildades år 1990 var det under namnet ABC Ståldesign KB, ett enmansföretag med inriktning på inbrottsskydd och finsmide. År 2007 vad det dags för nästa generation att kliva in i verksamheten, med målet att utveckla kundfokus och expandera. Sedan dess har vi gått från små- till storskaliga lösningar, omvandlat företaget till aktiebolag 2010 och bytt namn till ABC Stål AB – som bättre matchar bolagets nya inriktning.

Aktuellt i korthet

Verksamheten pågår ständigt och nya projekt tar vid där andra slutar. För att du ska kunna ta del av information som eventuellt kan intressera dig, så samlar vi här lite nyheter om sådant som sker hos oss.

September 27, 2023

Tre nya uppdrag för Bygg R1

ABC Stål har fått förtroendet av Bygg R1 att medverka som underentreprenör i tre aktuella projekt för SISAB. Uppdragen gäller bland annat stomsmide till renoveringen av Solbergaskolan i Hägersten, 46 solavskärmningar till en förskola på Nyängsvägen i Bromma och avväxlingar till Drivhuset, Hus C i Stockholm.

north_east
September 19, 2023

Mönstrat broräcke i Kista för Stockholms stad

ABC Stål har fått i uppdrag att tillverka och montera ett smidesräcke till en gångbro vid tunnelbanestationen intill Kista galleria. Smidesräcket kommer att drygt 70 meter långt och med fyllning av stansad rostfri plåt som skapar ett perforerat mönster. Slutkund är Stockholms stad.

north_east
June 7, 2023

Trappor och räcken till hus i det historiska Gasverksområdet

Gasverket kommer bli en ny destination i Stockholm. Platsen är unik med sin anrika arkitektur som ställer höga krav. Man vill ta vara på byggnadernas karaktär och bevarar den ursprungliga byggnaden men gör den modern och säker. Beställare är CA Fastigheter och MobilBygg håller i entreprenaden. ABC Stål har fått i uppdrag att rita och tillverka trappor och räcken.

north_east
May 15, 2023

Nybyggnation av stålhall i Västberga i Stockholm

ABC Stål har fått ett nytt uppdrag av Stenhus Fastigheter. Uppdraget gäller nybyggnation av stålhall till “tätt hus” med Paroc-montage och takplåt samt portar och dörrar, även takanslutningar till närliggande fastigheter. Beläget i Västberga i Stockholm.

north_east
October 21, 2022

Specialsmide till förskola på uppdrag av Söderby Entreprenad

ABC Stål har fått ett nytt uppdrag för Söderby Entreprenad. Uppdraget gäller specialsmide till barnvagnsförråd fönsteromfattningar, skärmtak och interntrappa till Framtidens Förskola på Torögatan i Farsta. Slutkund är SISAB.

north_east
October 20, 2022

Bullerskärm och stomme till växtvägg i Danderyd

Nässelgrundet kommer på uppdrag av Danderyds kommun att ersätta bullerskärmarna längs Enebybergsvägen. ABC Stål har valts som underentreprenör för att tillverka stålstolparna liksom en växtvägg av Cortenstål.

north_east