En stålbyggare för entreprenörer

Vi hjälper dig att ta vara på stålets alla möjligheter. Oavsett om du är byggare, fastighetsägare, arkitekt eller konstruktör.

Inga krusiduller

Det ska vara enkelt att jobba med ABC Stål. Att vi är kompetenta och kan vårt jobb hoppas vi att du ser som en självklarhet. Men vi lägger även stor vikt vid värden som transparens, dialog, god framförhållning och närvarande arbetsledning. Vi vill vara en trygg och bra samarbetspartner.

Det är viktigt att kunna prata med varandra

Byggprojekt blir alltmer komplexa, många leverantörer ska samordnas, planer ändras och tidspressen är ofta stor. Det kan vara en stor utmaning att hålla budget och leverera med kvalitet. Det vet vi. Men vi vet också att vi, genom att prata med varandra och tänka proaktivt, brukar lösa det mesta som kan dyka upp längs vägen. Det är nog ett skäl till att så många av våra kunder troget återvänder.

Självklart certifierade

ABC Stål har alla certifikat som krävs för att CE-märka våra arbeten. Vi har såväl SS-EN 1090-1 som utförandeklasserna EXC1, EXC2 och EXC3. CE-märkningen och de olika certifieringarna finns för att säkerställa att konstruktioner uppfyller grundläggande krav på såväl teknik och kvalitet som hälsa, miljö och säkerhet. Regelverken omfattar allt från materialval, dimensionering, svetsning, montering och mekanisk bärförmåga till funktion vid användning och beständighet under den tänkta livstiden. Det ska helt enkelt vara tryggt att anlita en certifierad stålbyggare.

Från smått till storskaligt

När företaget bildades år 1990 var det under namnet ABC Ståldesign KB, ett enmansföretag med inriktning på inbrottsskydd och finsmide. År 2007 vad det dags för nästa generation att kliva in i verksamheten, med målet att utveckla kundfokus och expandera. Sedan dess har vi gått från små- till storskaliga lösningar, omvandlat företaget till aktiebolag 2010 och bytt namn till ABC Stål AB – som bättre matchar bolagets nya inriktning.

Aktuellt i korthet

Verksamheten pågår ständigt och nya projekt tar vid där andra slutar. För att du ska kunna ta del av information som eventuellt kan intressera dig, så samlar vi här lite nyheter om sådant som sker hos oss.

June 3, 2024

Arbete för Stockholms nya sorteringsanläggning

Stockholm Vatten och Avfall driver förser 1,5 miljoner stockholmare med dricksvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Nu bygger man ”Resursutvinning Stockholm” – en helt ny sorteringsanläggning för att fastigheter som hittills inte kunnat sortera matavfall nu ska kunna göra det. På uppdrag av Sveab ska ABC Stål tillverka och montera en avfallstrumma, konsolsystem, slitplåt och en gångbro för projektet.

north_east
May 31, 2024

Två nya ansikten på ABC Stål

Ja, nu välkomnar vi glatt två nya ansikten till ABC Stål: Johan Enbuske och Jesper Gröndahl. Johan möter du i form av ny arbetsledare, medan Jesper är specialiserad på stålhallar. Varmt välkomna båda två!

north_east
May 23, 2024

Överbyggnad för kabelkanal i Käppala

Avloppsreningsverket och resursutvinningsanläggningen Käppalaverket renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Ett stort arbete pågår med att bygga om och uppgradera anläggningen för att både möta skärpta reningskrav och öka kapaciteten. På uppdrag av Sveab ska ABC Stål konstruera en överbyggnad för att täcka en kabelkanal nere i berget på Käppalaverket.

north_east
May 15, 2024

Specialsmide till Torpgläntan

Det kommunala bolaget SISAB bygger nu Framtidens Förskola i Skärholmen: Torpgläntan. Bygget startar efter rivning av tidigare förskolebyggnader, som var alltför slitna för fortsatt verksamhet. I samband med projektet har Söderby Entreprenad gett ABC Stål ett nytt uppdrag som omfattar tillverkning och montage av specialsmide i form av skärmtak, solavskärmningar och trappa till förskolan. Skolverksamheten förväntas starta igen efter sommaren 2025.

north_east
April 4, 2024

Avväxlingssmide för takrenovering vid ombyggnation av skola

När Sisab nu fortsätter arbetet med att renovera skollokalerna i Enskedekvarteret Drivhuset, så ger entreprenören Bygg R1 förnyat förtroende till ABC Stål i form av avväxlingssmide för takrenoveringen. Skolan består av en rad huskroppar och under renoveringens andra etapp kommer vi att arbeta med hus C. Hela projektet beräknas stå klart lagom till höstterminens start 2025.

north_east
January 31, 2024

Stål till ny avloppstunnel i Stockholm

ABC Stål har kontrakterats för att bygga stålkonstruktioner åt YIT, som på uppdrag av Stockholm Vatten bygger ny avloppstunnel i huvudstaden. Avloppstunneln går genom både berg och vatten och ingår i projektet Stockholms framtida avloppsrening.

north_east