Sammanlänkande skolbyggnation

Viggbyskolan

Det är dags för renovering och utbyggnad av Viggbyskolan i Täby kommun. När allt står klart kommer skolbyggnaden att vara mycket bättre anpassad till dagens och framtidens undervisning. Och man kommer att kunna ta emot fler elever än tidigare.

Smidesarbeten som knyter samman byggnader från ett helt sekel

Här gäller det att på bästa sätt lyckas länka samman 1920-tal med såväl 1950- och 1960-tal som 2020-tal.

För ABC Stål omfattar uppdraget såväl stomkomplettering och avväxlingssmide som konstruktionssmide och smidesräcken som kan binda ihop byggnader från ett helt sekel. Huvudbyggnaden, som är från 1920-talet, har under 1950-, 1960- och 2020-talet fått sällskap av nya byggnader. Den senare ska länka samman alla tidigare byggnader. Samtidigt ska vårt smide bevara och utgå från huvudbyggnadens tidstypiska 1920-tal när vi skapar nya sammanhang för att knyta ihop de olika delarna till en gemensam helhet.

Arbetet sker i samarbete med byggföretaget JSB Construction AB, på uppdrag av Täby kommun. Projektet beräknas vara slutfört 2025.

Entreprenadform

AB04

Omfattning

Plats

Täby