Framtidens förskola 2.0

Regnbågen

Den nybyggda förskolan Regnbågen är SISAB:s första enligt deras koncept Framtidens Förskola 2.0. SISAB står för Skolfastigheter i Stockholm AB, det kommunala bolaget är ledande inom skolfastigheter och ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen.

För ABC Stål omfattade det här uppdraget specialsmide. Vi har till exempel tillverkat och monterat konstruktionssmide till ett nytt barnvagnsförråd och smide för inklädnad av kylaggregat. Vi har också tillverkat och monterat den nya interntrappan liksom skärmtak och solskärmar till fönstren.

Arbetet genomfördes i samarbete med byggföretaget Söderby Entreprenad AB på uppdrag av SISAB – som bygger, äger och förvaltar alla nya skolor i Stockholm. Byggnation startade våren 2022 och invigdes i september 2023.

Entreprenadform

AB04

Omfattning

Plats

Enskede