Visionärt återbruk av 1970-tal

Lumi

När Livsmedelsverket lämnade sina lokaler i det stora 1970-talskomplexet i centrala Uppsala, var tanken först att riva allt och bygga nytt. Men hållbarhetstanken hos Vasakronan Fastigheter är stark och man beslutade ta hjälp av hjälp av White arkitekter för att återanvända kontorsbyggnaden.

Huset som ingen trodde kunde räddas får nu nytt liv i form av Lumi

Resultatet av samarbetet är på väg att bli Lumi, en modern kontorsfastighet och ett av landets mest ambitiösa återbruksprojekt. Fastigheten består av mer än 20 000 kvm BTA, fördelat på tre sjuvåningsbyggnader som kopplas samman med en ljusgård. För ABC Stål omfattar uppdraget tillverkning och montering av klensmide med avväxlingssmide. dörröppningssmide och smide runt hål som ska gjutas igen.
Arbetet sker i samarbete med Byggstyrning AB, på uppdrag av Vasakronan Fastigheter AB. Projektet beräknas vara slutfört 2024.

Entreprenadform

AB04

Omfattning

Ca 23 000 kg smide

Plats

Uppsala