Klensmide

Klensmide, eller sekundärsmide som det också kallas, handlar om mindre smide i större konstruktioner.

Funktionellt smide i större konstruktioner

Klensmide är för oss allt smide som inte är en del av den stora stålkonstruktionen. Det kan vara funktionellt smide för att exempelvis stabilisera utfackningsväggar eller bära upp ventilations- och VA-system. Det kan också handla om upphängningsanordningar eller avväxlingar för fönster och dörrar, men också smidda lösningar för att komplettera och estetiskt knyta ihop konstruktionssmidets större delar.

Full koll på hantverket

I vår verkstad jobbar smederna med att tillverka det som behövs. Vi pratar hantverksprocesser som kräver såväl känsla som skicklighet och precision. Och att kunna förena tekniskt kunnande med både traditionella metoder och kreativitet. Oavsett om det handlar om eleganta trappor, rejäla plattformar eller ruffa räcken.

Från konstruktionsidé till installation

Med engagemang, kompetens och kreativitet kan vi hjälpa dig att ta vara på stålets alla möjligheter. Vi erbjuder det mesta från planering och formgivning till installation och kan skräddarsy lösningar anpassade efter varje projekts specifika behov och design.


Exempel på vad vi gör

  • check
    Smide för att stabilisera utfackningsväggar eller bära upp ventilations- och VA-system.
  • check
    Upphängningsanordningar eller avväxlingar för fönster och dörrar.
  • check
    Smide för att komplettera och estetiskt knyta ihop konstruktionssmidets större delar, så som balkongramar, skärmtak, trappor, cykelställ och räcken.