Mer än ett lyft för Boo kyrka

Boo-kyrka

På en höjd ovanför Sågsjön ligger Boo kyrka. Kyrkan invigdes 1923 och nästan 100 år senare var det dags för en stor renovering, där ett av målen var att utöka kyrkans undervåning för att skapa plats för nya församlingslokaler.Att genomföra grundarbeten och grundförstärka gamla byggnader är ofta mycket komplext. Utöver mer ”vanliga” kulturhistoriska byggnadsvärden fanns här dessutom muralmålningar, glasmålningar, orgel, predikstol och en rad andra specifika värden man behövde värna och förhålla sig till.

Många kulturhistoriska värden att förhålla sig till

Den nyrenoverade kyrkan stod klar lagom till 100-årsjubileet sommaren 2023.

För ABC Stål omfattade uppdraget grundförstärkning, smidesräcken och allmänt smide. Vi tillverkade balkar för att tillfälligt ersätta grundens bärande funktion och kunna avväxla hela kyrkan. Med specialtillverkade hydraldomkrafter placerade på stålet kunde vi lyfta kyrkan för att kapa de två tunga grundpelare som den vilade på – så att det blev möjligt att forsla bort berg, golv och fyllningsmaterial. Utöver grundförstärkning tillverkade och monterade vi även avväxlingssmide för att förstärka nya öppningar med 28 nya pelare och smide för inklädnad av ventilation och nya handledare.

Arbetet skedde i samarbete med SBG Byggen AB, på uppdrag av Boo församling och Svenska kyrkan.

Entreprenadform

AB04

Omfattning

Plats

Enskede