Komplext grundförstärkningsarbete

Pyramiden

När bostadsrättsföreningen Pyramiden 14 konstaterat sättningar i den gamla fastigheten var det dags att be om hjälp. Skanska hade redan genomfört en rad nödvändiga renoveringar och grundförstärkningar i kvarteret, som ligger på mark där grundvattennivån har sjunkit genom åren, och nu hade turen onekligen kommit till Katarina Bangatan 24.

Kunskap och förmåga att hantera de krångligaste jobb

Att arbeta med grundförstärkning av gamla byggnader är ofta mycket komplext. Utöver vikten av att värna kulturhistoriska värden kan det till exempel också vara svårt att komma åt på bra sätt, vilket ställer stora krav på såväl problemlösningsförmåga som erfarenhet.

För ABC Stål handlade uppdraget om att tillverka grundförstärkningssmide och sedan montera under ett befintligt hus för att stoppa pågående sättningar. Arbetet skedde i samarbete med Besab AB, på uppdrag av Skanska AB.

Entreprenadform

AB04

Omfattning

Plats

Stockholm