Nybyggnation på stadig grund

Skimret

Peabs projekt Brf Skimret ligger vid Turebergs allé, där ett gammalt industriområde omvandlats till en ny stadsmässig del av Tureberg och Sollentuna centrum. Det nyproducerade kvarteret har en U-formad huskropp och ett fristående hus. Det innehåller 116 bostäder och flera butikslokaler, ovanpå ett parkeringsgarage.

För oss handlade uppdraget om grundförstärkningsarbete tillsammans med Besab AB, vars inriktning är pålning och grundförstärkning. ABC Stål tillverkade och monterade allt grundförstärkningssmide till fastighetens parkeringsgarage, för att förstärka inför den kommande nybyggnationen ovanför garaget.

Arbetet skedde i samarbete med Besab AB, på uppdrag av fastighetsbyggaren Peab AB.

Entreprenadform

Omfattning

Plats

Sollentuna