Grundförstärkning

Förändrade markrörelser? Ålderstecken? Eller ökad bärförmåga? Se till att säkra byggnadens stabilitet, bärkapacitet och hållbarhet.

Grund för stabilitet

Grundförstärkningsarbete kan göras på många olika sätt och vara mer eller mindre komplicerat, men eftersom det alltid handlar om arbete med att hålla en hel byggnadsstruktur stabil så är det aldrig okomplicerat. Å andra sidan kan det leda till än mer komplicerade konsekvenser om man inte renoverar och förstärker en grund när det behövs

Grundförstärkning ökar den långsiktiga hållbarheten

Det finns många orsaker till att man behöver stärka en grund. Ibland beror det på att man vill bevara en skadad byggnad, ibland på att man vill rädda en innan den får skador. Det kan handla om det mesta från att man behöver bevara eller rädda kulturhistoriska värden till att man vill öka en grunds belastningsförmåga för att kunna addera fler våningar.

När behöver man grundförstärka?

Om en grund visar ålderstecken eller om du ser tecken på sättning, då kan det vara dags att fundera över grundförstärkning. Sättningar kan visa sig i form av till exempel sprickor i väggar och golv, golv som börjat luta och dörrar eller fönster som kärvar och blivit svåra att stänga. Orsaken till sättningar kan vara många. Grunden kan till exempel ha försvagats i takt med att byggnaden åldrats, det kan finnas vibrationer i marken och markförhållandena kan ha förändrats.

Vänta inte för länge

Ju mer en byggnad hunnit sätta sig och ju större sprickor eller andra tecken hunnit bli, desto större är risken för att nya sprickor och andra skador uppstår när man behöver lyfta allt till rätta. Därför är det mest skonsamma att inte vänta för länge om man misstänker att en byggnad kan behöva grundförstärkning.

Några vanliga orsaker till sättningar

 • check
  Vattenskador
 • check
  Sänkt grundvattennivå
 • check
  Lucker eller lerig jord
 • check
  Erosion
 • check
  Jordbävningar (ja, även i Sverige)
 • check
  Tung trafik
 • check
  Schaktning
 • check
  Försvagning av befintlig konstruktion
 • check
  Svag konstruktion eller konstruktionsfel